X סגירה
 

סמל מאיר יעקבי, ז'ל

בן דויד וחביבה. נולד ביום י"ט באלול תרצ"ה (17.9.1935) בירושלים. בגיל י"א הצטרף לתנועת "השומר הצעיר" והיה בגדוד "בני-מצדה" הירושלמי, בקבוצת עין-גדי, שיצרה הווי מיוחד של שוטטנות ומשחקים בחיק-הטבע אשר אהב. בימי מלחמת-הקוממיות נתפרדה החבילה, ובגיל י"ג עבר עם אמו ואחותו לחולון.

אחרי למדו שנה (בכיתה ח') בבית-החינוך א' שבחולון, חזר לירושלים והתחיל את לימודיו בבית-הספר המקצועי "עמל", אולם החברה העירונית לא היתה לפי רוחו. חובב-טבע היה ומרוב אהבתו לחיי-כפר פשוטים, החליט לעבור למוסד החינוכי בקיבוץ בית-אלפא. למן היום הראשון הרגישו חבריו בבגרותו. תמיד גילה יחס כן ונכון לחבריו ואישיותו השפיעה על מהלך-החיים בקרב הנוער. כמדריך בתנועה המשיך גם כאן בסיוריו בארץ, אשר אהב בכל חום-לבו.

בצאתו לצבא התנדב לצנחנים ולאחר-מכן עבר למחלקת-הסיירים. באחד מסיוריו נפל בשבי הסורי ושם ישב במשך שנה וארבעה חדשים. תקופה קשה היתה זו בשבילו, אך משחזר מכלא-דמשק "נתאקלם" תוך זמן קצר מאד. השתתף בקרב חוסאן ודומה שרווח לו לאחר עברו שוב את טבילת-האש. לאחר-מכן חזר בכל לב ונפש לחיים השיגרתיים במשק. בפרוץ מערכת-סיני יצא עוד פעם לקרב וביום כ"ז במרחשון תשי"ז (1.11.1956) נפל במעבר-המיתלה.

מאיר הובא לקבורה בבית-הקברות הצבאי לשעת-חירום בשלח וביום כ"ט בתשרי תשי"ח (24.10.1957), הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות בבית-אלפא. הניח אשה בהריונה; הילד שנולד כחמישה חדשים אחרי נפלו נקרא על-שמו. לזכרו הקדיש קיבוצו כמה מעלוניו ("השבוע") - כעבור שבוע לנפלו, ב"שלושים" לנפלו וליום הבאתו לקבורה בקיבוץ. בערב יום-העצמאות תש"ך נפתח גן-משחקים בבית-אלפא הנקרא על-שמו: "גן מאיר". בספר "מלחמות הצנחנים", לאורי מילשטיין, הועלה זכרו.

כל הזכויות שמורות למפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון ©
http://www.izkor.gov.il/izkor86.asp?t=7857

 
המלצות ותגובות
כותרת:
שם:
תוכן:

site by muza - קידום עסקים

ESN - בניית אתרים