X סגירה
 

עדות של פרופ' זהבה סולומון בוועדת גורן

ועדת גורן פרוטוקול 18.3.2010
פרופ' זהבה סולומון

ועדת גורן - פרוטוקול מישיבה מיום 18.3.2010

נוכחים: חברי הועדה: כב' השופט (בדימוס) אורי גורן, יו"ר הועדה
כב' השופט (בדימוס) ד"ר גבריאל קלינג
מר אביגדור קהלני
פרופ' ערן דולב
משקיף מטעם משרד האוצר: מר מאיר בינג
משקיף מטעם צה"ל: מר יצחק פוקס
משקיף מטעם משהב"ט: גב' נחמה פרלמן
מרכז הוועדה: מר אביהו דיסטלמן

הופיעה בפני הוועדה: פרופ' זהבה סולומון - כלת פרס ישראל,
פרופ' לאפידמולוגיה פסיכיאטרית
ועבודה סוציאלית באונ' ת"א
לשעבר רע"ן מחקר במקרפ"ר

 

העדות המלאה של פרופ' זהבה סולומון בוועדת גורן >>

 

 
המלצות ותגובות
כותרת:
שם:
תוכן:

site by muza - קידום עסקים

ESN - בניית אתרים