סרן אבודרם דוד

מלחמת יום הכיפורים

סרן אבודרם דוד, מ.א. 983083   

תיאור המעשה: 

עם פרוץ מלחמת יום הכפורים הותקף מתחם "האורקלים" בגזרה הצפונית של תעלת-סואץ ע"י גדוד מצרי בסיוע טנקים וארטילריה. מוצב "אורקל ג'" (הדרומי שבשלושת ה"אורקלים") נכבש, ובמוצב "אורקל א'" נהרגו כל המפקדים, ונראה היה שהמוצב עומד ליפול בידי המצרים. סגן דוד אבורדם, שפיקד על המוצב הקטן "אורקל ב'" נע בעצמו ל"אורקל א'", ארגן את הכוח שבמתחם ללחימה מחדש והדף מספר רב של התקפות מצריות, במשך 24 שעות נוספות. כשקיבל, ב-7 אוק' 1973, פקודה לפינוי, ארגן את האנשים, הוציא את הפצועים ב-זחל"ם ופרץ עם הכוח המשורין את טבעת-המצור המצרית. בהמשך הפינוי עלה הכוח על מארב מצרי, ולאחר קרב נוסף בו נפגעו לוחמים, נפל בשבי עם לוחמים נוספים. בזכות תושייתו, מנהיגותו ואומץ-לבו של סרן דוד אבודרם, החזיק מעמד מתחם ה"האורקלים" מעל 24 שעות ודחה בכך את חדירת המצרים. 

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

 

site by muza - קידום עסקים

ESN - בניית אתרים