טוראי פלד אביחיל

מלחמת יום הכיפורים

טוראי פלד אביחיל 2163283

תיאור המעשה: 

לקראת יום הכפורים הגיע טור' אביחיל פלד למעוז המזח על מנת לארגן את ענייני הדת. עם הגיעו התנדב לסייע לחיילי המעוז, והשתתף עמם בעבודתם. עם פרוץ המלחמה, למרות שהוטל עליו לעסוק בחילוץ נפגעים מאחר ולא הוכשר כלוחם, השתתף טור' אביחיל פלד בלחימתם העיקשת של החיילים להגנת המעוז. ביום השלישי למלחמה, בעת שלחם מעמדה כשהוא חשוף לאש המצרים, נפגע טור' אביחיל פלד פגיעה קשה בידיו ובעיניו. למרות פציעתו הקשה המשיך לשמש דוגמה בהתנהגותו לכל חיילי המעוז. עם נפילת חיילי המעוז בשבי לא הניח טור' אביחיל פלד לחבריו לשאת אותו על אלונקה, והתעקש ללכת ברגל כשחבריו רק תומכים בו. במעשיו אלה גילה טור' אביחיל פלד רוח התנדבות, אומץ לב ודוגמה אישית למופת. 

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת   

ניסן תשל"ו אפריל 1976, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי  

 

site by muza - קידום עסקים

ESN - בניית אתרים