סמ'ר אל-טורשאן אברהים ז'ל

מלחמת יום הכיפורים

סמ"ר אל-טורשאן אברהים 2700446    

תיאור המעשה: 

במלחמת יום הכפורים היה סמל אברהים אל-טורשאן, גשש בתפקידו, מסופח ליחידה שלחמה במעוז "מצמד". הוא השתתף אתם בלחימה עד יום נפילת לוחמי המעוז בשבי. אחר-כך הסתתר במשך יומיים מתוך כוונות להתחמק ולברוח, אבל כעבור יומיים נלכד ונפל בשבי. למרות המידע שהיה למצרים אודותיו, הכחיש סמל אברהים אל-טורשאן בכל תוקף השתייכותו לצה"ל. סמל אברהים אל-טורשאן עונה עינויים פיזיים קשים ביותר, אך לא נשבר, ולא מסר שום פרט של מידע לאויב. בעמידתו האיתנה ובכוח סבלו גילה סמל אברהים אל-טורשאן נאמנות ואומץ לב רב. 

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז   

ניסן תשל"ו אפריל 1976, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי  

 

site by muza - קידום עסקים

ESN - בניית אתרים