רס'ן גרזון גבריאל

מלחמת יום הכיפורים

רס"ן גרזון גבריאל 499300    

תיאור המעשה: 

ביום 13 באוקטובר 1973, בעת תקיפה ברמת הגולן, נפגע מטוסו של סרן גבריאל גרזון, והוא נאלץ לנטשו בשטח האויב. הוא הגיע לקרקע בריא ושלם, וברח לכיוון ההרים כשחיילים סוריים רודפים אחריו. כאשר נוכח לדעת שלא יוכל להימלט, הסתיר מכשיר-קשר ונכנע. בכלא הסורי עבר עינויים קשים ביותר, אולם הצליח להחזיק מעמד כמה ימים ולא מסר מידע לחוקריו, וכשהיה כבר בהתמוטטות כללית, מסר מידע שולי למעניו. במהלך החקירה אבדה התחושה ברגליו. הוא סבל כאבים חזקים, בעיקר ברגלו השמאלית, מחשש שהדבר ינוצל להמשך חקירות ולחצים סירב לקבל עזרה רפואית. כתוצאה מכך - נאלצו לכרות את רגלו הנגועה בגנגרינה. בהתנהגות זו גילה אומץ-לב ונאמנות למופת. 

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת   

אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי  

 

site by muza - קידום עסקים

ESN - בניית אתרים