דניאל נדב / הלוך בשבי

כאלף שבויים עבריים - אזרחים וחיילים - נפלו בידי ערבים במלחמת העצמאות: כשמונה מאות בממלכת ירדן, מאה שלושים וחמשה במצרים, ארבעים ושמונה בסוריה ושלושים בלבנון.
"הלוך בשבי" הינו הספר המחקרי הראשון העוסק בבעייה כאובה ורגישה זו, שעד כה היתה עלומה לרבים מאיתנו.
 

 

דניאל נדב / הלוך בשבי

מחברו, שהסתמך על עדויות ראשוניות ומסמכים ארכיוניים, מתמקד בנסיבות שהובילו לנפילת האנשים בשבי, בתנאי השבי בירדן, מצרים, סוריה ולבנון, בחקירות שהיו מנת חלקם של השבויים, ביחסי האנוש שהתפתחו בין השבויים לבין עצמם ובינם לבין שומריהם וכן במאמצים שנעשו כדי להביא לשחרורם.

 

site by muza - קידום עסקים

ESN - בניית אתרים