הסלילים של השבויים


כתבתו של אורי גולדשטיין, תחקיר: דרור אמסטר

 

מלחמת יום הכיפורים, כמו כל מלחמה, התאפיינה באי ודאות ובהיעדר מידע על אודות גורלם של הלוחמים שנהרגו, נפצעו או נפלו בשבי בעת הקרבות המרים בסיני ובגולן.
המשפחות נאלצו לנדוד למשרדי קצין העיר ולחפש אחר גורל יקיריהן בתמונות סטילס שצילמו עיתונאים זרים.
אבל אדם אחד שהקשיב לרדיו באותם ימים, קלט ראיונות שערכו המצרים עם שבויים ישראלים במסגרת תעמולת המלחמה. בקולות האלה היה מידע גורלי רב ערך בעבור המשפחות.

כתבתו של אורי גולדשטיין, תחקיר: דרור אמסטר

 

site by muza - קידום עסקים

ESN - בניית אתרים