X סגירה
 

מעקב אחר פדויי מלחת יום כיפור - ממצאי מחקר אורך


ה ז מ נ ה

כנס בנושא "מעקב אחר פדויי מלחמת יום כיפור - ממצאי מחקר אורך"
בכנס יוצגו עיקרי מחקרה של פרופ' זהבה סלומון, כלת פרס ישראל .

מעקב אחר פדויי מלחת יום כיפור - ממצאי מחקר אורך

 

ה ז מ נ ה

חברי העמותה ונשותיהם, ואורחים נכבדים

הנכם מוזמנים לכנס בנושא "מעקב אחר פדויי מלחמת יום כיפור - ממצאי מחקר אורך", בו יוצגו עקרי מחקרה של ידידת העמותה, כלת פרס ישראל, פרופ' זהבה סלומון .

לכנס הוזמנו אורחים נכבדים ואנשי תקשורת.

המחקר עקב במשך שלושה עשורים אחרי פדויי שבי ממלחמת יום כיפור, בנות זוגם וילדיהם הבוגרים.

במחקר נבדקו שעורי תמותה, מחלות, כאב וסמני בריאות ביולוגיים, וכן העריך מצב גופני ומצב נפשי לצד תפקוד בעבודה ובמשפחה.

הצגת ממצאי מחקרה של פרופ' זהבה סלומון, תעשה על ידי חוקרים ממספר אוניברסיטאות ובהם פרופ' מונה שורק, פרופ' אלון חן וד"ר גדי זרח, יציגו היבטים שונים של המחקר.

דיון בהשלכות הממצאים והמלצות לגבי טיפול ושיקום יעשה על ידי חברנו פרופ' אבי עורי.

חשיבות ממצאי המחקר לפעולות בעתיד, הזמן והאמצעים שהושקעו ע"י הצוות האקדמי והרפואי המכובד, עבור חברי המעותה מחייבים השתתפות מלאה.

הכנס יתקיים ביום שני 31/10/2017 בשעה 18:00 בקמפוס המפואר במכללה האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 1 באודיטוריום תשובה.

הרשמה תחל בשעה 17:30, והמקדימים ייהנו מכיבוד קל במדשאות ופינות הישיבה הצמודות לאודיטוריום.

 

לפרטים ואפשרויות הסעה: ירושלים - אורי אהרנפלד 050-6929369 ; צפון - סמי בן אבו 050-5335880, איציק נגרקר 052-8906276
דרום - ארי גנוסר 050-6998545; מרכש - דוד אבודרם 052-8560555

כולנו נפגשים בערב חשוב זה .

בברכת שנה טובה בה נזכה לקבל זכויותינו בבריאות טובה,

 

עו"ד שלמה ארדינסט, יו"ר
בשם הנהלת העמותה

 
המלצות ותגובות
כותרת:
שם:
תוכן:

site by muza - קידום עסקים

ESN - בניית אתרים