סיכום פעילות העמותה - עו'ד רם דורון 2009

תודות לסיכום תקופת כהונתו

לסיכום תקופה עשירה בפעילות בחוויות ובנתינה מצאתי לנכון להעלות על הכתב את עיקרי הדברים.

בראש דברי אני מבקש להודות מקרב לב:
לחברי הנהלת העמותה שעמלו, טרחו וסייעו ללא לאות, ליגאל, אורי, יואב, דוד, נתן, סמי,יורם, חזי ולמצטרפים רענן ויוסקה. 

כמו כן אבקש להודות לחברי ועדת ביקורת ששימשו כחלק בלתי נפרד מההנהלה, עודד ואורי.
 
עוד נתונה תודתי למזכירת העמותה יעל, על המאמץ העבודה והסבלנות.
 
ללא עשייה משותפת של כולם, ללא פועלו הבלתי נלאה של דוד אבודרם לו אני חב תודה מיוחדת, לא היינו מצליחים בעשייה כה פוריה, וסיכום הפעילות אותו אני מצרף מדבר בעד עצמו.

תודות אחרונות, איך אפשר בלי, למוץ מטלון וחיים בר שאלמלא אימוצם את העמותה - אנא אנו באים, לזהבה סולומון חברתנו הבלתי מסוייגת וכמובן ליעקב נאמן על חברות ותמיכה ללא תמורה, ליובל שטייניץ ולאהוד יתום על הסיוע בהעברת חוק השבויים.
לרבים נוספים אנו חבים תודה כמו עמוס ירון, אגף השיקום, קרן הידידות, קק"ל, רשות שמורות הטבע והגנים וכל המסייעים האחרים לפעילות העמותה.

לבטח שלא הזכרתי את כולם.
תודה רבה
 
רמי דורון - יו"ר העמותה (בדימוס)

 

site by muza - קידום עסקים

ESN - בניית אתרים