טכס להענקת צו החנינה של מאיר יעקבי ז'ל

צו החנינה שנמסר היום למשפחתו של מאיר ז"ל שייך אמנם בראש וראשונה למאיר ולמשפחתו אבל מבחינה ציבורית ומוסרית הינו נחלת כל מי שנפל בשבי במערכות ישראל השונות.

חביבה סלע  -  תמרה קלדרון
כבוד שר הבטחון
פרופ' יובל לוי
מאיר מוזס  -   קאצ'ה

מוזמנים יקרים
צו החנינה שנמסר היום למשפחתו של מאיר ז"ל שייך אמנם בראש וראשונה למאיר ולמשפחתו אבל מבחינה ציבורית ומוסרית הינו נחלת כל מי שנפל בשבי במערכות ישראל השונות.

השבוע לפני 34 שנים הלכתי לשבי המצרי יחד עם כל לוחמי מעוז "המזח" שעל גדות תעלת סואץ, בהמלצת שר הבטחון דאז – מר משה דיין ז"ל.

כששבתי לארץ לא הועמדתי לדין ולא נשללו דרגותיי כמו במקרה של מאיר ז"ל אבל החקירות שעברנו חברי ואני במתקן זיכרון יעקב וההמלצה שלא להעמיד אותנו לדין, הבהירו לנו מיידית מה חושב עלינו הממסד.

לחברה המטפחת  מיתוסים כמו מצדה  טרופלדור ואורי אילן קשה להטמיע עובדת חיים, הקיימת מקדמת דנן, לפיה בכל מלחמה כמו שישנם הרוגים ופצועים ישנם גם שבויים. רובם ככולם של השבויים, טייסים, לוחמי יבשה וים הינם נכי צה"ל שהלכו לשבי בעל כורחם לאחר קרבות קשים ומרים, פנים מול פנים עם אוייב המחפש את נפשם. החברה בישראל פתוחה היום, יותר מן העבר לשינוי תפיסתי בעניין השבי והטכס הזה הינו סימן מובהק לכך.

עמותת ערים בלילה, המאגדת כ- 450 חיילי צה"ל שנפלו בשבי האוייב, מנסה, יום יום, לטעת בלב חבריה זיק של גאווה, של ניצחון פרטי במאבק קשה בשבי ונצחון לאומי בהישגים של כל מלחמה ומלחמה בה השתתפו.

מסירת צו החנינה היום, 50 שנה לאחר שנחתם, מהווה עוד נידבך חשוב לא רק בגאוותה הפרטית של משפחתו של מאיר ז"ל אלא בגאוותם של פדויי השבי מכל מלחמות ישראל. מאיר מוזס חברינו, זכה לחנינה בחייו. אין לי ספק שחייו השתנו מאותו מועד. מאיר יעקבי ז"ל לא זכה לכך. אני רק מקווה שהמעט שנעשה היום יעשה לו צדק היסטורי ויכפר על עוולות העבר.


אני מאחל בשם עמותת ערים בלילה למשפחת מאיר יעקבי ז"ל, הרבה נחת מהארוע היום, הרבה בריאות ושנה טובה כמו לכל עם ישראל. אני מתכבד להעניק לכם, בשם עמותת ערים בלילה, תעודה על נטיעת עץ על שם מאיר יעקבי ז"ל ביער השבויים והנעדרים ליד העיר מודיעין ונשמח אם תבקרו בו.  אני מבקש להודות לשר הביטחון שמצא לנכון להעניק בעצמו את צו החנינה למשפחה, זה חשוב לה וזה חשוב לכל פדויי שבי מכל מלחמות ישראל באשר הוא.

תמונות מהטקס >>

 

site by muza - קידום עסקים

ESN - בניית אתרים