פניה לגולדה מאיר

אל גולדה מאיר
ראש ממשלת ישראל

אנו הורי שבויים ונעדרים, פונים אליך כאל ראש ממשלה וכאל אם בישראל. כראש ממשלה הבטחת בפני עם ועדה, שלא תהיה הפסקת אש בלי חילופי שבויים. כאם בישראל הבעת את דאגתך לחיי כל אחד מבנינו. כראש ממשלה לא הסכמת להפסקת האש, כשבנינו נמקים בשבי אויב אכזר וחסר מצפון. ואיפה את עכשיו כאם בישראל? את עומדת בראש ממשלה שהשלימה עם סירובו של האויב לספק את רשימת השבויים. סירוב זה גורם עינויי מוות לכל הורי הנעדרים המפרפרים בין תקווה ליאוש. את עומדת בראש ממשלה, שהשלימה עם סירובו של האויב לספק את רשימת השבויים. סירוב זה גורם עינויי מוות לכל הורי הנעדרים המפרפרים בין תיקווה ליאוש. את עומדת בראש ממשלה אשר התירה מעבר לאספקת האויב, שהוא בפועל שבוי בידנו. ואת לא דרשת הדדיות. לא דרשת תמורה על מעשה חסר תקדים זה של סיוע לאויב, שממנו פטור אפילו צבא מנוצח. פירוש הדבר הוא כניעה ללא תנאי? מדוע? למה?

הממשלה גילתה הומאניטאריות כלפי האויב, כששלחה פלסמה לרוצחי בנינו, ו-30 מפצועי האויב הועברו למצרים. היכן ההומאניטריות של הממשלה, כשמדובר בבנינו השבויי, שהאויב מתעלל בהם ובנו. ואל נשכח את שעשו הסורים לשבויינו בעבר.
דוברי הממשלה מדברים על הצורך לא להשפיל את האויב. מה נעשה כדי למנוע את השפלתם האיומה של בנינו ברדיו ובטלוויזיה של מצרים וסוריה?

אנו הורי השבויים והנעדרים דורשים בכל תוקף:
א)   להכריז כי הפסקת האש אינה מחייבת אותנו, עד שתוגשנה רשימות השבויים שבידי האויב וייקבעו הליכי חילופיהם.
ב)    עד אז יפסק כל מגע עם האויב, עם משקיפי או"ם ועם נציגי הצלב האדום, ותופסק לאלתר כל העברת אספקה לאויב מכל סוג שהוא.

כל זה מוכרח להיעשות מ י ד משום שכל רגע עלול להיות קשור בסכנת נפשות.
הרב שלמה גורן פנה בעניין זה לאפיפיור, אנו פונים אליך גולדה מאיר. האפיפיור אינו ראש ממשלתנו ואין הוא אחראי לביטחונם ולכבודם של חיילי ישראל,  א ת   א ח ר א י ת. 

ולציבור כולו , להורי כל החיילים ששפר גורלם מגורלנו, ואף להורים השכולים. קוראים אנו: עימדו שכם אל שכם עמנו במאבקנו להצלת הבנים השבויי, כשם שעמדו בנינו עם בניכם בקרב, כאשר הותקפנו ביום-כיפור.
יושם מיד קץ להתעללות בנו, להפקרות ולחרפה, שאין לה תקדים בתולדות העמים!

אל יופקרו בנינו!

אל נחת מלחצים ותככים פוליטיים! קיימי הבטחתך כי בנפשנו הדבר.
מחוסר מקום לא פורסמו 100 שמות המשפחות עם כתובותיהם אשר חתמו על מכתב זה.

לידיעה המקורית לחץ כאן>>

 

site by muza - קידום עסקים

ESN - בניית אתרים